TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO "KAUNAS OPEN" NUOSTATAI

  KAUNO MIESTO STALO        TENISININKŲ ASOCIACIJA                    "TOPSAS"

 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖTVIRTINU: STA”TOPSAS”
Prezidentas V.Stankevičius
Kaunas, 2012-07-01

                    


                              TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO

                                                                "KAUNAS OPEN"

                                                                           N U O S T A T A I

I.Tikslai ir uždaviniai

1. Populiarinti stalo teniso žaidimą Kauno mieste.

2. Kelti stalo tenisininkų žaidėjų meistriškumą.

3. Plėtoti draugiškus santykius su Lietuvos bei kitų šalių sportininkais ir treneriais.

II.Vadovavimas varžyboms.

Varžyboms vadovauja ir jas vykdo STA “TOPSAS” su pakviesta teisėjų kolegija.

III. Dalyviai.

Į turnyrą kviečiami dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų įvairių klubų, sporto mokyklų žaidėjai bei Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių stalo tenisininkai.

 Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse:

1. Jaunių gr. (mergaitės ir berniukai) – 1995 m. g. ir jaunučių gr.(mergaitės ir berniukai) - 1998 m.g.,

2. Suaugusių gr.,

3. Senjorų gr, - 40-49 metų ir 50 metų - ir vyresni.

IV.Varžybų vieta ir laikas.

Turnyras vyks 2012 m. rugsėjo 29-30 dienomis Kauno VŠI „S.Dariaus ir S.Girėno“ sporto komplekse (Kauno miesto sporto Halė, Perkūno al. 5). Varžybų pradžia jaunių ir jaunučių grupėje 2012 rugsėjo 29 dieną 10.00 val., 2012 rugsėjo 30 dieną (sekmadienį) 10 val.- žaidžia suaugusių ir senjorų grupės. Bus skaičiuojamas reitingas.

V.Varžybų vykdymo sistema. Asmeninėse varžybose iš pradžių dalyviai bus suskirstomi į pogrupius. Pogrupio pirmų ir antrų vietų laimėtojai toliau žaidžia finaliniame 8, 16, 24, ar 32-uke (atsižvelgiant į dalyvių skaičių) vieno (ar dviejų) minuso sistema su visų vietų išaiškinimu. Kiti dalyviai varžysis paguodos turnyre, žaisdami vieno minuso sistema.

VI.Nugalėtojų apdovanojimas.

Vienetų varžybų prizininkai bus apdovanojami diplomais, medaliais ir asmeninėmis dovanomis arba piniginiais prizais.

VII.Dalyvių priėmimo sąlygos.

Visas išlaidas susijusias su dalyvavimu varžybose dengia komandiruojanti organizacija.

Dėl nakvynės prašome informuoti iki rugsėjo 14 dienos (imtinai).

Registracija:

Apie komandų atvykimą ir vardinį dalyvių sąrašą būtina pranešti iki rugsėjo mėn. 25 dienos. Registracijos formas prašome siųsti: Telefonu 837 23 52 18, 837 31 20 85, mob. 867639838, 867622012, El. paštu: viktoras0828@gmail.com

Informacija: V.Stankevičius, Rasytės 24-43, Kaunas, LT- 84118, El. paštu: viktoras0828@gmail.com

Grįžti